เกี่ยวกับ วลีบาติก

Walee Marbling Art โดยมีเอกลักษณ์ในการใช้ลายดอกโสนปั๊มลายลงบนผ้าผืน ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ตั้ง

83/1 หมู่ที่ 3 ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130

ความเป็นมาของกิจการ

เกิดจากตัวของคุณวลีพร ผงบุญตา ที่จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น แล้วอยากทำกิจการเป็นของตนเอง อีกทั้งคุณแม่ทำอยู่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้ามัดย้อม จึงเกิดความคิดที่อยากจะทำบาติคที่เป็นวิธีการแตกต่างจากผ้ามัดย้อม จึงได้ศึกษาและหาข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับเทคนิคการทำ Marbling Art เป็นวิธีการหยดสีลงบนน้ำ และวาดลวดลายบนผิวน้ำ จากนั้นก็แปะผ้าลงบนลวดลายในน้ำ ทำให้สีที่ลอยอยู่บนน้ำติดขึ้นมาในผ้า โดยสินค้าส่วนใหญ่ของทางผู้ประกอบการจะประกอบไปด้วยผ้าผืนบาติค, ผ้าผืน Marbling, หมวก, หน้ากากผ้า, กระเป๋า เป็นต้น เป็นผู้ประกอบการรายเดียว(ทำกันในครัวเรือน) มีการขายผ่านช่องทางการออกบูธตามพื้นที่ต่างๆ และการขายออนไลน์ผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊ค ใช้ชื่อว่า Walee Marbling Art โดยมีเอกลักษณ์ในการใช้ลายดอกโสนปั๊มลายลงบนผ้าผืน ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ้าผืน Marbling ผลิตได้วันละ 2 ผืน (ขนาด2เมตร : ใช้เวลา 4 ชม./ผืน)