เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านคุณน้า

"วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านคุณน้า" ผลิตสินค้าหมี่กรอบโบราณ หมี่เมืองพรหม ออกจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนและเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาการทำหมี่กรอบโบราณต่อแก่ลูกหลานไม่ให้สูญหายไป

ที่ตั้ง

97/2 ม.2 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120

ความเป็นมาของกิจการ

ความเป็นมาของกิจการ หมี่กรอบโบราณ หมี่เมืองพรหม ชุมชนลาวเวียง เป็นภูมิปัญญาของหมู่บ้านชุมชนลาวเวียง เป็นประชาชนชาวบ้านที่อพยพมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 ดั้งเดิมการทำหมี่กรอบชนิดนี้จะทำเฉพาะในงานมงคล เป็นสัญญลักษณ์ของความยืดยาว มีความสุขยาวนานตลอดไป ต่อมาคุณจิราภรณ์ สุภาพร ได้เล็งเห็นถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำหมี่กรอบหมี่เมืองพรหมจึงรวมกลุ่มกันในชุมชน จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นในปี พ.ศ. 2560 โดยใช้ชื่อว่า "วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านคุณน้า" ผลิตสินค้าหมี่กรอบโบราณ หมี่เมืองพรหม ออกจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนและเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาการทำหมี่กรอบโบราณต่อแก่ลูกหลานไม่ให้สูญหายไป สีที่ใช้ในการทำหมี่กรอบโบราณมาจากสมุนไพร ทั้งอัญชัน ใบเตย และมะเขือเทศหมี่กรอบโบราณจะเป็นอาหารทานเล่น ควบคู่อาหารรสจัดเพราะเป็นสูตรเข้มข้นจะมีรสเปรี้ยวอมหวานเค็มนิดหน่อยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของขุมชนลาวเวียง