เกี่ยวกับ บจก.ไทยเด็นตี้อินเตอร์เทรด

ปัจจุบันได้มีการผลิตเป็นน้ำเครื่องแกงสำเร็จรูปบรรจุถึง pounch อยู่ 6 ชนิด คือ น้ำแกงเขียวหวาน, มัสมั่น, พะแนง, แกงส้ม, ต้มยำน้ำข้น, ผัดกะเพรา โดยอาศัยการนำไปผลิตที่โรงงานแปรรูปอาหารฮาลาล

ที่ตั้ง

83 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ความเป็นมาของกิจการ

บ้านเดิมของผู้ประกอบการมีอาชีพขายเครื่องแกงสูตรปากพนังอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนผู้ประกอบการหลังแต่งงานแล้วก็ได้มาอาศัยอยู่ที่หาดใหญ่ จึงคิดที่จะประกอบอาชีพโดยใช้เครื่องแกงจากที่บ้านนำมาเป็นวัตถุดิบและประกอบกับมีผู้ประกอบการที่ผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูปบรรจุถุงในจังหวัดสงขลาเป็นจำนวนมากแล้วจึงไม่ต้องการให้ซ้ำกับผู้ประกอบการอื่น จึงนำเครื่องแกงจากที่บ้านมาทำการต่อยอดโดยการทำเป็นน้ำแกงปรุงสำเร็จบรรจุถุง pouch โดยในขั้นต้นได้รับการส่งเสริมจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มอ. ในการพัฒนา จากนั้นได้รับการส่งเสริมต่อจากอุตสาหกรรมภาค 11 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยปัจจุบันได้มีการผลิตเป็นน้ำเครื่องแกงสำเร็จรูปบรรจุถึง pounch อยู่ 6 ชนิด คือ น้ำแกงเขียวหวาน, มัสมั่น, พะแนง, แกงส้ม, ต้มยำน้ำข้น, ผัดกะเพรา โดยอาศัยการนำไปผลิตที่โรงงานแปรรูปอาหารฮาลาล ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นหลัก และคิดว่าจะย่ายสถานที่การผลิตมาทำที่หาดใหญ่ (โรงแปรรูปอาหาร ของ ศูนย์อุตสาหกรรมภาค 11)