เกี่ยวกับ กาหมาด ปลิงทะเล โซเฟีย

ปลิงทะเลจากธรรมชาติในทะเลอันดามัน หายากและราคาแพง นำมาทำอาหารมีโปรตีนสูงใช้บริโภคเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีคุณสมบัติช่วยสมานแผล กลุ่ม Gamat by Sofia ได้คิดค้นสูตร ในการปรุงน้ำมันปลิงทะเลนับรุ่นต่อรุ่น เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2485

ที่ตั้ง

275 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91140

ความเป็นมาของกิจการ

จากบันทึกประวัติศาสตร์ของจีน มีการใช้ปลิงทะเลครั้งแรก ในราชวงศ์หมิง (Ming 1368-1684)ในการแพทย์แผนจีนใช้ปลิงทะเล (Sea cucumber) ในการรักษาตั้งแต่อาการความดันโลหิตสูงไปจนถึงปวดข้อและเป็นยาสมุนไพรที่ ช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับการติดเชื้อ ปรับปรุงการตึงตัวของกล้ามเนื้อและใช้ในการรักษาข้อเสื่อม, การอักเสบ มีรูปร่างกลมยาว อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลในระดับความลึก 20-30 เมตร สามารถพบได้ในบริเวณหาดทรายปนเลน หรือทรายล้วนๆ หรือตามบริเวณที่มีกระแสน้ำ ตามเกาะบริเวณปะการังและสภาพน้ำทั่วไป ซึ่งถ้าอยู่ในระดับความเค็มสูงจะมีความแข็งแรงกว่าความเค็มต่ำ ในส่วนประเทศไทยพบปลิงทะเลจากธรรมชาติในทะเลอันดามัน เป็นสัตว์ทะเลมหัศจรรย์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ หายากและราคาแพง นำมาทำอาหารมีโปรตีนสูงใช้บริโภคเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีคุณสมบัติช่วยสมานแผล กลุ่ม Gamat by Sofia ได้คิดค้นสูตร ในการปรุงน้ำมันปลิงทะเลนับรุ่นต่อรุ่น เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2485 ได้คัดสรรปลิงทะเลและนำมาปรุงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ "น้ำมันปลิงทะเลที่ดี มีคุณภาพ" ที่ไม่มีผลข้างเคียงต่อผู้บริโภค