เกี่ยวกับ หจก.เภตรา เฮอริเทจ

การก่อตั้งกิจการเริ่มต้นจากธุรกิจเดิมของที่บ้านมีบ้านนกนางแอ่นและปกติจะมีการขายรังดิบที่ตลาดประมูลทุกๆเดือน ทางผู้ประกอบการจึงคิดผลิตสินค้ารังนกพร้อมรับประทานที่เป็นเกรดพรีเมี่ยมเหมือนที่เคยต้มรับประทานเอง มีเนื้อรังนกเพียงพอในการบริโภคต่อ 1 ครั้ง

ที่ตั้ง

143 หมู่ที่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160

ความเป็นมาของกิจการ

การก่อตั้งกิจการเริ่มต้นจากธุรกิจเดิมของที่บ้านมีบ้านนกนางแอ่นและปกติจะมีการขายรังดิบที่ตลาดประมูลทุกๆเดือน และที่บ้านจะต้มรังนกทานเองในครอบครัวเป็นประจำ แต่เมื่อคนในครอบครัวอายุสูงขึ้น จึงทำให้ทานรังนกได้ไม่บ่อยครั้งเพราะกระบวนการทำความสะอาดรังนกใช้เวลาค่อนข้างนาน และเด็กวัยกลางคนในครอบครัวก็ไม่มีเวลาทำให้ทานบ่อยครั้ง สินค้ารังนกพร้อมรับประทานในท้องตลาด มีแต่แบบที่มีเนื้อรังนกน้อยและมีส่วนประกอบของน้ำตาลค่อนข้างมาก ทางผู้ประกอบการจึงคิดผลิตสินค้ารังนกพร้อมรับประทานที่เป็นเกรดพรีเมี่ยมเหมือนที่เคยต้มรับประทานเอง มีเนื้อรังนกเพียงพอในการบริโภคต่อ 1 ครั้ง แต่ไม่ต้องเสียเวลาในการทำบ่อยครั้งและเพิ่มความมั่นใจในเรื่องของความสะอาด สามารถนำไปรับประทานกับอาหารหรือเครื่องดื่มอื่นได้ ลดความจำเจและเพิ่มความอร่อยในการรับประทานรังนก ผู้ประกอบการจึงร่วมกับทางมหาวิทยาลัยจุฬาในการวิจัยและทดลองผลิตสินค้าดังกล่าวขึ้นมา ปัจจุบันกำลังการผลิตสามารถผลิตได้ถึง 11,520 ซองต่อเดือนเป็นอย่างน้อย ยังสามารถเพิ่มกำลังการผลิตมากกว่านี้ได้ หากสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดมากกว่านี้ ซึ่งปัจจุบันกำลังการผลิตยังเพียงพอ