เกี่ยวกับ ภูเก็จแก้ว

เกลือเคยเป็นอาหารพื้นเมืองภูเก็ต นำมาประยุกต์เป็น น้ำปลาหวาน ที่ถูกพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ชื่อแบรนด์ว่า ภูเก็จแก้ว

ที่ตั้ง

104/1 ถ.กระ ต.ตลาดใหญ่ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ความเป็นมาของกิจการ

เกลือเคยเป็นอาหารพื้นเมืองภูเก็ต ซึ่งจัดอยู่ในอาหารประเภทของว่างสำหรับทานเล่น เพราะเกลือเคย เป็นน้ำจิ้มเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว ให้มีความอร่อย เพิ่มรสชาติ ให้น่ารับประทานมากขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2547 คุณนิศากร ธรรมประดิษฐ์ จึงมีแนวคิดที่จะต่อยอดเกลือเคย ภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยนำมาประยุกต์เป็น "น้ำปลาหวาน" เพื่อให้ผู้คนในภาคอื่นๆ ได้รู้จัก หลังจากนั้นจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยใช้ชื่อแบรนด์ว่า "ภูเก็จแก้ว" และในปี พ.ศ. 2559 และจดทะเบียนการเข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เมื่อปี พ.ศ. 2561 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2563 ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion OPC) ระดับ 4 ดาว (คะแนนอยู่ในช่วง 80-89) เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีศักยภาพ เป็นที่ยอมรับระดับประเทศ และสามารถพัฒนาสู่สากล