เกี่ยวกับ หจก.อ๊อด กรีนฟิช

ผลิตแปรรูปสินค้ากลุ่มปลาเค็มอาหารทะเลแปรรูปโดยใช้ระบบโอโซนซึ่งเป็นกรรมวิธีฆ่าสลายสารพิษ

ที่ตั้ง

7/315 หมู่ที่ 13 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ความเป็นมาของกิจการ

คุณนพดล แก้วช่วงศรี เริ่มดำเนินธุกิจส่วนตัวจากสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทยเกิดวิกฤติยุคต้มยำกุ้งปี พ.ศ. 2540 ส่งผลให้หลายบริษัทต้องเลิกจ้างพนักงานและจ้างออกจำนวนมากรวมถึงบริษัทที่ คุณนพดล แก้วช่วงศรี เป็นพนักงานประจำอยู่ก็ถูกบริษัทจ้างออก หลังถูกเลิกจ้างการหางานใหม่ในสถานการที่ทุกองค์กรเผชิญสถานการเดียวกันทำให้การสมัครงานประจำเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก รวมถึงไม่มีการตอบรับจากบริษัทที่สมัครงานจึงหันมามองธุรกิจที่สามารถดำเนินการได้นั่นก็คือการค้าขายโดยเริ่มแรกได้นำผลไม้ของที่บ้านจากสวนคุณแม่มาขายที่ตลาดนัดหลังจากการขายได้สักระยะก็พบปัญหาการเน่าเสียเร็วสำหรับสินค้าประเภทผลไม้สดหลังไม่ประสบความสำเร็จจึงหันมาให้ความสนใจในกลุ่มอาหารทะเลแทน เช่น กลุ่มปลาเค็ม เป็นการแปรรูปอาหาร ถนอมให้สามารถเก็บไว้รับประทานได้ในระยะเวลานานนำมาสู่การดำเนินธุกิจในปัจจุบันผลิตแปรรูปสินค้ากลุ่มปลาเค็มอาหารทะเลแปรรูปโดยใช้ระบบโอโซนซึ่งเป็นกรรมวิธีฆ่าสลายสารพิษ ปัจจุบันปลาเค็มมีสารปนเปื้อนค่อนข้างสูงทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และการปนเปื้อนในกระบวนการขนส่งและผลิต อ๊อดปลาเค็มจึงนำนวัตกรรมการฆ่าเชื้อ การสลายสารพิษของระบบโอโซน