เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา

“ลุฟฟาลา” (Luffala) และได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลาในปี 2554 ด้วยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณค่าจากสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติ อาทิ มังคุด มะขาม ผักบุ้งทะเล ใบบัวบก และมะหาด มาผสมกับ “กลีเซอรีน” หรือสารให้ความชุ่มชื้นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จึงได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพ

ที่ตั้ง

30 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

ความเป็นมาของกิจการ

เริ่มจากจุดเล็ก ๆ ที่มุ่งหวังจะสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ชุมชนด้วยการสร้างอาชีพ รายได้และสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนในปี 2553 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ให้การสนับสนุนแก่ชุมชน ทั้งด้านเงินทุนและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีขององค์กรมาผสานกับองค์ความรู้ของพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ คือ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าให้แก่เศรษฐกิจของชุมชน ด้วยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณค่าจากสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติ อาทิ มังคุด มะขาม ผักบุ้งทะเล ใบบัวบก และมะหาด มาผสมกับ “กลีเซอรีน” หรือสารให้ความชุ่มชื้นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จึงได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพ ภายใต้ชื่อ “ลุฟฟาลา” (Luffala) และได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลาในปี 2554 และปัจจุบัน “ผลิตภัณฑ์ลุฟฟาลา” ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสินค้าดีประจำจังหวัดระยอง OTOP 3 ดาวพร้อมกับปรับแบรนด์เพื่อขยายตลาดสู่กลุ่มลูกค้าพรีเมียม ตามนโยบาย “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประชารัฐ” ของนายกรัฐมนตรี