เกี่ยวกับ บ้านสวนพรทิพย์พันธุ์ไม้

สบู่รังนก เกิดขึ้นจากการพัฒนาและต่อยอดจากวัตถุดิบที่มีอยู่ ซึ่งปัจจุบัน บ้านสวนพรทิพย์ ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับรังนก และด้วยจากการเรียนรู้พัฒนาตนเองตลอดจนการหาโอกาสต่างๆ ที่เข้ามา

ที่ตั้ง

37/37 ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000

ความเป็นมาของกิจการ

สบู่รังนก เกิดขึ้นจากการพัฒนาและต่อยอดจากวัตถุดิบที่มีอยู่ ซึ่งปัจจุบัน บ้านสวนพรทิพย์ ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับรังนก และด้วยจากการเรียนรู้พัฒนาตนเองตลอดจนการหาโอกาสต่างๆ ที่เข้ามา รับทุกโอกาสเรียนรู้ทุกรูปแบบ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและตลอดระยะเวลาการทำเกษตรแบบผสมผสาน แต่เจอปัญหาจากธรรมชาติ และมีการเลี้ยงผึ้ง โดยได้รับความช่วยเหลือและร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชน ต่อยอดการแปรรูปน้ำผึ้ง แต่สำหรับวัตถุดิบรังนกนั้น ทางผู้ประกอบการได้มีการวางแผนการจ้างผลิต จนผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกเกิดขึ้น คือ สบู่รังนก เป็นจุดเริ่มแรกสู่การก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งดำเนินการมาเพียง 5 เดือน ระหว่างเส้นทางก็ยังมีอุปสรรคปัญหาต่างๆ เข้ามาแต่นั้นคือโจทย์ และการบ้านที่จะต้องทำต่อไป