เกี่ยวกับ บ้านลิเกอาหารป่าแอนด์โฮมสเตย์

ที่ตั้ง

76 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150

ความเป็นมาของกิจการ

ณ ที่แห่งนี้คือต้นกำเนิดของลิเกละออแก้ว ลูกอยุธยา ซึ่งเป็นลิเกดังของอยุธยา จึงเป็นที่มาของบ้านลิเกอาหารป่าแอนด์โฮมสเตย์ ซึ่งเป็นกิจการที่เปิดบริการเกี่ยวกับอาหารป่า อาหารพื้นถิ่น เครื่องดื่ม โฮมสเตย์ จัดเลี้ยง-สัมมนา ของฝาก (ปลาแดดเดียว) สวนละมุด ท่องเที่ยวชุมชน และเป็นที่ตั้งของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวท่าต่อมหาราช โดยเปิดบริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยการเข้าพักจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของอยุธยาสมัยก่อนที่ยังคงความดั้งเดิมเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้สัมผัส รวมทั้งการศึกษาประวัติและชมความสวยงามของชุดลิเกด้วย