เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนคลองน้ำหูผ้าหมักน้ำนมข้าว

ราคาไม่สูงขายออกไปให้ได้มากที่สุด กระจายงานออกไปทุกขั้นตอน และด้วยความตั้งใจที่จะสนับสนุนผ้าไทยเราจึงพัฒนาผ้าไทย

ที่ตั้ง

2/5 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

ความเป็นมาของกิจการ

การประกอบธุรกิจผ้าหมักน้ำนมข้าว เกิดจากประสบการณ์การการทำงานส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาผ้าไทยภายใต้โครงการพระราชดำริตลอดระยะเวลา 20 ปีจึงเกิดเป็นความรักและชื่นชมผ้าไทยและต้องการอนุรักษ์ผ้าไทยให้ดำรงอยู่และมีการใช้กันอย่างแพร่หลายด้วยปณิธาน “จะขอสืบขอสานตามแนวทางแม่ได้วาง ไว้ให้ในเรื่องผ้า อนุรักษ์รักษา พัฒนาร่วมสืบสานงานของแม่ ด้วยใจภักดิ์” ผมเริ่มคิดค้นและเสาะแสวงหาแนวทางต่างๆในการอนุรักษ์ผ้าไทยและจากสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้ผ้าไทยจนได้ข้อสรุปหนึ่งว่าผ้าไทยที่มีคุณค่าต้องสามารถตอบสนองต่อผู้ซื้อได้ง่าย สะดวกใช้ สวมใส่สบายกาย หอมสดชื่นสบายใจ คุณค่านั้นก็คือผ้าไทยต้องนุ่มและหอม สำหรับมูลค่าของผ้าไทยสำหรับพวกเราแล้วคือการทำให้ผ้าไทยสามารถกระจายไปได้อย่างทั่วถึงโดยใช้ราคาที่ไม่แพงและกระจายการทำงานออกไปในทุกขั้นตอน ผลิตภัณฑ์ฝ้ายและไหม หมักน้ำนมข้าว จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ราคาไม่สูง สรุปเราได้คุณค่าของผ้าไทยคือ “ความนุ่มและหอม” มูลค่าของผ้าไทยคือ “ราคาไม่สูงขายออกไปให้ได้มากที่สุด กระจายงานออกไปทุกขั้นตอน และด้วยความตั้งใจที่จะสนับสนุนผ้าไทยเราจึงพัฒนาผ้าไทย