เกี่ยวกับ ลูกตาลกรีนคิทเช่น

จากการที่คุณสุวิมล เขียวอมร ผู้ก่อตั้งบ.ลูกตาลกรีนคิทเช่น ที่ชอบการรับประทานลูกตาลลอยแก้วเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดความคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลูกตาล โดยคำนึงถึงยุคปัจจุบันที่ผู้บริโภคค่อนข้างจะใส่ใจกับสุขภาพและการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม ทำให้คิดค้นการทำลูกตาลลอยแก้วสูตรหวานน้อยและสูตรน้ำผึ้ง โดยเน้นวัตถุดิบออแกนิคเป็นจุดขาย

ที่ตั้ง

125 หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130

ความเป็นมาของกิจการ

คุณสุวิมล เขียวอมร เป็นผู้ก่อตั้งบ.ลูกตาลกรีนคิทเช่น โดยแนวคิดในการก่อตั้งเริ่มจากวิกฤตในธุรกิจขายเสื้อผ้าที่คุณสุวิมลทำอยู่เดิมนั้น ไม่สามารถแข่งขันกับตลาดจีนที่รุกคืบเข้ามาจากข้อได้เปรียบในด้านต้นทุนที่ต่ำกว่า ทำให้กิจการขายเสื้อผ้าที่ทำอยู่เดิมมีรายได้ลดลง ในขณะที่ยังคงมีรายจ่ายคงที่ คุณสุวิมลจึงได้คิดหาวิธีเพิ่มรายได้ทางอื่นเพื่อชดเชยกับรายได้ที่ลดลงไป ทำให้เกิดความคิดทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกตาล เนื่องจากชอบรับประทานลูกตาลลอยแก้วเป็นทุนเดิม ตลอดจนเดิมพื้นเพเป็นคนจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตของตาลโตนด น้ำผื้งแท้จากเกษรดอกไม้ป่าในแก่งกระจานและดอกเกลือจากบ้านแหลม ทำให้เกิดความคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลูกตาล โดยคำนึงถึงยุคปัจจุบันที่ผู้บริโภคค่อนข้างจะใส่ใจกับสุขภาพและการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม ทำให้คิดค้นการทำลูกตาลลอยแก้วสูตรหวานน้อยและสูตรน้ำผึ้ง โดยเน้นวัตถุดิบออแกนิคเป็นจุดขาย ต่อมาพบปัญหาว่ากรรมวิธีการผลิตลูกตาลลอยแก้วนั้นจะต้องคัดสรรลูกตาลอ่อนเท่านั้น ทำให้ต้องคัดลูกตาลที่มีเนื้อแข็งทิ้งไป จึงพัฒนาผลิตภัฒฑ์เพิ่มขึ้นโดยนำลูกตาลแข็งมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ลูกตาลน้ำผึ้ง