เกี่ยวกับ บจก.บ้านสวนเพชร

จากการประยุกต์ใช้กับพื้นที่ว่างเปล่า โดยเริ่มจากการปลูกพืชผักสวนเพื่อป้อนกับภัตตาคารในรีสอร์ทและสินค้าการเกษตรที่เหลือสามารถจัดจำหน่ายให้กับผู้ที่มาพักอาศัยได้ ต่อมาได้ขยายสวนเกษตรมาเป็นฐานกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนภายในรีสอร์ท

ที่ตั้ง

13/1 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130

ความเป็นมาของกิจการ

พื้นที่ของบ้านสวนเพชรรีสอร์ทเดิมนั้นเป็นสวนมะนาวและเป็นบ้านพักส่วนตัว ด้วยความที่พื้นเพของบิดานั้นเป็นเกษตรกร และได้มีโอกาศได้ไปทำงานที่รีสอร์ท เดือนฉาย เห็นว่าเป็นกิจการที่มีความน่าสนใจ และเกิดความชอบเนื่องจากลูกค้าที่ไปพักนั้นได้ความสุขสบายใจกลับไป จึงได้ความคิดที่จะปรับปรุงที่ดินที่เป็นสวนมะนาวเดิมให้เป็นรีสอร์ทที่สามารถให้บริการพักผ่อนหย่อนใจ กิจกรรมทางน้ำ อีกทั้งยังนำความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรเดิม มาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ว่างเปล่า โดยเริ่มจากการปลูกพืชผักสวนเพื่อป้อนกับภัตตาคารในรีสอร์ทและสินค้าการเกษตรที่เหลือสามารถจัดจำหน่ายให้กับผู้ที่มาพักอาศัยได้ ต่อมาได้ขยายสวนเกษตรมาเป็นฐานกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนภายในรีสอร์ท ให้มีกิจกรรมสันทนาการได้อย่างครบวงจรในที่เดียว รวมถึงการก่อให้เกิดการเรียนรู้อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ซึ่งผู้ที่มาพักผ่อนที่รีสอร์ทแห่งนี้เมื่อกลับไป สามารถนำความรู้ทางการเกษตรจากกิจกรรมที่ทำให้กิจกรรมการเรียนรู้ไปต่อยอดได้อีกด้วย