เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ ตำบลบ้านปรก

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ ซึ่งนำโดยคุณ คุณถิรดา เอกแก้วนำชัย จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการที่พักในรูปแบบของโฮมสเตย์ กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร

ที่ตั้ง

43/1 หมู่ 6 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

ความเป็นมาของกิจการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ ซึ่งนำโดยคุณ คุณถิรดา เอกแก้วนำชัย จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการที่พักในรูปแบบของโฮมสเตย์ กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร นอกจากการบริการที่พักแล้วกลุ่มยังทำขนมไทยจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวด้วย จนกระทั่งวันหนึ่งทางกลุ่มเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตลาดน้ำและนั่งเรือผ่านหน้าบ้านริมคลองจะทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้แวะจอดและขึ้นมาที่ริมคลองโฮมสเตย์ ก็เลยคิดได้ว่าต้องกลับมาฟื้นฟูการทำน้ำตาลมะพร้าวเพื่อเป็นกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งตอนนั้นได้งบประมาณมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดมาสร้างโรงเรือน สร้างเตาผลิตน้ำตาลเป็นกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว หลังจากนั้นก็รับน้ำตาลมาจากเกษตรกรและเริ่มผลิตน้ำตาลมะพร้าวไม่แท้ 100% ต่อมาก็เริ่มผลิตน้ำตาลไซรัป ผลิตภัณฑ์น้ำส้มไซเดอร์ และล่าสุดได้พัฒนาเป็นน้ำตาลมะพร้าวผง โดยได้ส่งผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายยังมูลนิธิชัยพัฒนา บริษัทพร้าวหวาน บริษัทหยดตาล นอกจากนี้ทางกลุ่มวิสาหกิจยังรับผลิตน้ำตาลมะพร้าวในรูปแบบของ OEM ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยอีกด้วย