เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ

สวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ ดำเนินการแบบวิสาหกิจชุมชน โดยมีผลิตภัณฑ์ ชาสมุนไพรดาวอินคา ถั่วดาวอินคาอบกรอบ น้ำมันสกัดดาวอินคา ถ่านคาร์บอนเปลือกถั่วดาวอินคา สบู่สปาสมุนไพรดาวอินคา เป็นต้น

ที่ตั้ง

235 หมู่ที่ 11 ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130

ความเป็นมาของกิจการ

วิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ เกิดขึ้น จากการริเริ่มของ ครูรัตนา พัฒนานุพงษ์ ซึ่งหลังจากเกษียณอายุราชการ ได้ชักชวนเพื่อนๆที่เกษียณรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมยามว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการแปรรูปสมุนไพรที่มีอยู่ในพื้นที่ เป็น สบู่ ยาหม่อง เพื่อใช้ในครัวเรือน จนกระทั่งในปี 2558 ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกับกรมส่งเสริมการเกษตร เริ่มจากสมาชิก 7 คน และได้ชักชวนคนในชุมชนที่สนใจมาสมัครเป็นสมาชิก จนปัจจุบันมีสมาชิก 15 คน สินค้าเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับ วิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ คือ การแปรรูป สมุนไพรถั่วดาวอินคา เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ชาสมุนไพรดาวอินคา ถั่วดาวอินคาอบกรอบ น้ำมันสกัดดาวอินคา ถ่านคาร์บอนเปลือกถั่วดาวอินคา สบู่สปาสมุนไพรดาวอินคา นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปจาก ผิวส้มโอ เป็น ปาล์ม น้ำมันนวด ซึ่งทั้งดาวอินคา และส้มโอเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในพื้นที่จังหวัดชัยนาท โดยทางกลุ่ม มีการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่เป็นผู้ปลูก และกลุ่มเป็นผู้รับซื้อผลผลิต เป็นการสร้างรายได้ให้กับ คนในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย โดยสินค้าของกลุ่มจะมีรายได้ส่วนใหญ่จากการออกบูธแสดงสินค้าของหน่วยงานราชการ