เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผักผลไม้เด็กดอนเสือ

น้ำปลาาหวานเด็กดอนเสือ เป็นวิสาหกิจชุมชน สรรพยา, จังหวัดชัยนาท (OTOP)
ผลิตภัณฑ์ของเราประกอบไปด้วย น้ำทรงเครื่อง, น้ำปลาหวาน (รสดั้งเดิม - รสปลาย่าง), น้ำมะขามป้อมเพื่อสุขภาพ, มะขามป้อมแช่อิ่ม, น้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่, เมี่ยงคำ, ผลไม้ตามฤดูกาลทรงเครื่อง

ที่ตั้ง

6 หมู่ที่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150

ความเป็นมาของกิจการ

ความเป็นมาของกิจการเริ่มต้นจากการที่ คุณกรณษา อาจวิเศษ ได้ประกอบอาชีพทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพไม่ประสบความสำเร็จเกิดภาวะขาดทุน ในปี พ.ศ. 2560 จึงตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่บ้านที่ จ. ชัยนาท และได้เริ่มประกอบอาชีพค้าขาย ทั้งในส่วนของอาหาร เครื่องดื่ม และขนมปัง แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างรายได้ให้ดีเท่าที่ควร จึงเริ่มมองหาการทำธุรกิจใหม่ๆ จนกระทั่งเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลกระท้อนจึงทดลองทำน้ำปลาหวานสูตรดั้งเดิมออกจำหน่าย ผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเป็นอย่างมาก จึงเริ่มผลิตน้ำปลาหวานออกวางจำหน่ายอย่างจริงจัง เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นมา ต่อมาได้มีการเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และได้รับการคัดเลือกจากทาง สสว. ในการออกบูธของโครงการเรื่อยมา และด้วยสถานการณ์โรคระบาดโตวิค 19 ทางกิจการได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เมื่อทราบข่าวจากทางหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการจึงจัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเด็กดอนเสือ ขึ้นในเดือนมิถุนายน 2563 โดยมีกำลังการผลิตน้ำปลาหวาน 500 ถุงต่อวัน (ขนาด150กรัม)