เกี่ยวกับ หจก.ลียาฮาลาลฟู้ดส์

ห้างหุ้นส่วน ลียาฮาลาลฟู๊ดส์ จำกัด จดทะเบียน่กอตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวเกรียบปลา แบบดิบ และสำเร็จรูป ภายใต้แบรนด์ นัสรีน

ที่ตั้ง

68 หมู่ที่ 9 ถนนอนามัยตะลุโบะ ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000

ความเป็นมาของกิจการ

ห้างหุ้นส่วน ลียาฮาลาลฟู๊ดส์ จำกัด จดทะเบียน่กอตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวเกรียบปลา แบบดิบ และสำเร็จรูป ภายใต้แบรนด์ นัสรีน โดยมีคุณมารียา หะยีมะเด็ง เป็นผู้บริหารองค์กร โดยเป้าหมายในช่วงแรก ต้องการช่วยเหลือชุมชนในการผลิตข้าวเกรียบปลา และช่วยเหลือแรงงานในท้องถิ่นให้มีรายได้เสริมพร้อมกับเพิ่มช่องทางการตลาดให้มากขึ้น พร้อมกับสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก โดยมีการวางสินค้าข้าวเกรียบปลาขายในทุกช่องทาง ซึ่งมีหลากหลายรสชาติ ต่อมาในปี 2561 กิจการได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศ จึงได้ทำการลงทุนในเครื่องจักรสำหรับบรรจุซอง และในปี 2562 กิจการได้ขยายตลาดข้าวเกรียบปลาแบบดิบ โดยส่งไปขายยังประเทศญีปุ่น ทำให้กิจการต้องปรับโรงงาน และเพิ่มการลงทุนในเครื่องจักรและโรงงานใหม่ พร้อมกับรับคนงานเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอต่อกำลังการผลิต และกิจการได้เปลี่ยนสถานะจากห้างหุ้นส่วน เป็นบริษัทจำกัด ในปี 2563 เพื่อให้การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกับจัดทำแผนการพัฒนาองค์กรและแผนการตลาดให้สอดคล้องกับการเติบโตขององค์กร