เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนเจ็ดเสมียนโฮมสเตย์

วิสาหกิจชุมชนเจ็ดเสมียนโฮมสเตย์ เกิดจากการที่มีหน่วยงานภาครัฐ ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้กับชุมชน ดังนั้นคนในชุมชนจึงได้เริ่มต้นการทำโฮมสเตย์ โดยให้วิทยากรและผู้จัดการฝึกอบรมได้เข้ามาพัก

ที่ตั้ง

34/1 หมู่ที่ 5 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120

ความเป็นมาของกิจการ

การร่วมตัวของสมาชิก วิสาหกิจชุมชนเจ็ดเสมียนโฮมสเตย์ เกิดจากการที่มีหน่วยงานภาครัฐ ได้เข้ามาอบรมให้ความรู้กับชุมชน ซึ่งในระหว่างการอบรมแต่ละครั้งต้องใช้เวลา 4 วัน ทำให้วิทยากรที่มาอบรมให้แก่คนในชุมชนต้องการที่พัก ดังนั้นคนในชุมชนจึงได้เริ่มต้นการทำโฮมสเตย์ โดยให้วิทยากรและผู้จัดการฝึกอบรมได้เข้ามาพัก หลังจากนั้นก็ได้มีการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์ขึ้นมา โดยในปี พ.ศ. 2561 ได้มี โฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรอง 7 หลังตาม มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ซึ่งการจัดทำโฮมสเตย์นี้ถือได้ว่าเป็นอาชีพรองของแต่ละคน เพราะสมาชิกแต่ละคนมีอาชีพหลักอยู่แล้ว ในวิสาหกิจชุมชน สมาชิกบางคนยังได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ออกมาจำหน่าย เช่น ขนมไทย เบาะรองนั่ง และ กระเป๋า เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบัน ทางวิสาหกิจชุมชนต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน นั้นก็คือ ผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลาย ที่ใช้สีจากธรรมชาติและวัสดุจากธรรมชาติในการพิมพ์ลาย โดยใช้ผ้าฝ้ายมาพิมพ์เป็นลวดลายของใบไม้และดอกไม้ต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน แต่อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์นี้ยังอยุ่ในขั้นตอนของการพัฒนา ซึ่งต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ