เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าระแนะ

ป่าชายเลนบ้านท่าระแนะ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เป็น 1 ในสถานที่ท่องเที่ยว unseen แห่งจังหวัดตราด เป็นป่าชายเลนผืนใหญ่กว่า 2,000 ไร่

ที่ตั้ง

60 หมู่ 2 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

ความเป็นมาของกิจการ

ป่าชายเลนบ้านท่าระแนะ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เป็น 1 ในสถานที่ท่องเที่ยว unseen แห่งจังหวัดตราด เป็นป่าชายเลนผืนใหญ่กว่า 2,000 ไร่ อีกทั้งยังมีอายุยาวนานกว่า 100 ปี จึงทำให้ต้นไม้แต่ละต้นมีขนาดที่ใหญ่มาก เป็นแหล่งรวมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริง รวมไปถึงผืนป่าแห่งนี้ยังเป็นที่ทำมาหากินของชาวบ้าน ให้ได้จับ ปู ปลา กุ้ง หอย ต่าง ๆ จึงทำให้ป่าชายเลนแห่งนี้ถูกขนานนามว่า เป็นป่าแห่งความมหัศจรรย์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาธรรมชาติและชมความงามของป่าชายเลนแห่งนี้อย่างใกล้ชิดอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมเด่นของป่าชายเลนแห่งนี้ คือ การนั่งเรือเพื่อชมความงามของธรรมชาติที่แสนสวยงามและอุดมสมบูรณ์ ระหว่างทางนักท่องเที่ยวจะได้ดื่มด่ำไปกับพืชพรรณไม้หายากนานาชนิด พร้อมกับฟังการบรรยายของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่คอยเล่าประวัติความเป็นมาและความรู้ต่างๆ ในการเดินทางครั้งนี้นักท่องเที่ยวจะผ่านป่าในคลอง ถึง 3 ป่าด้วยกัน ได้แก่ ป่าโกงกาง ป่าจากและป่าตะปูน และเมื่อเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทาง นั่นก็คือ ลานตะบูน นักท่องเที่ยวจะได้เดินชมความงามบนสะพานลาดยาว ซึ่งความมหัศจรรย์ของลานตูน