เกี่ยวกับ มุมพอดี

ร้านเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ทั้งชากระวาน เครื่องดื่มสมุนไพรพื้นเมืองในเมืองจันทบุรีที่หาทานได้ที่นี่ที่เดียว รวมทั้งกาแฟกระวาน กาแฟสด กาแฟผลไม้ โกโก้ผลไม้ นมหอมๆ และเครื่องดื่มแปลกใหม่จากที่อื่น ที่หาทานได้ที่นี่ที่เดียว

ที่ตั้ง

49/11 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

ความเป็นมาของกิจการ

กระวานเป็นพืชสมุนไพรโดดเด่นของจังหวัดจันทนุรี ที่แม้จะขึ้นชื่อด้านสรรมคุณบานประการแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีความยากลำบากในการเก็บ ต้องขึ้นภูเขาสอยดาวไปเสี่ยงชีวิตกันโขลงช้างป่าราคาขายที่เป็นวัตถุดิบก็ไม่สูง จึงไม่จูงใจให้เกษตรกรนิยมเพาะปลูก และจากอคติของคนทั่วไปที่มองว่ากระวานเป็นสมุนไพรเครื่องเทศทำยา นำมารับประทานเฉยๆ ไม่ได้ ไม่เชื่อว่าจะสามารถต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากมาย นกวรรณพยายามเปลี่ยนความคิดเหล่านี้ด้วยการนำกระวานมาแปรรูปเป็นส่วนผสมของกาแฟสด ทำให้ได้กาแฟกระวานที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์พร้อมสรรพคุณคับแก้ว ไม่ว่าจะช่วยเจริญอาหาร บำรุงกำลัง ผ่อนคลายอารมณ์ ขับลม ฯลฯ กระวานจึงได้มีบทบาทมากังวานในใจของลูกค้าหลายคนที่ติดใจและอุดหนุนสินค้าของเธอกันอย่างล้นหลาม ที่สำคัญยังได้รางวัลการันตี ได้เแก่ รางวัล Provincial Champions จาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสินค้าดีเด่นภาคตะวันออก จากสมาพันธ์ SMEs ไทยแปรรูปอย่างไร ถ้าไม่มีทุน ไม่มีเครื่องจักรหากกล่าวถึงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หลายคนคงนึกถึงการมีเครื่องจัารและสถานที่ผลิต เกื้อกูล แบ่งปัน เกินฝันไว้ ความฝัน