เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มนคราสามตำบล

ดื่มชา ดิ่มสุขภาพ เครื่องดื่มสุมนไพรณอร์รา

ที่ตั้ง

91/1 ตำบลสาม อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130

ความเป็นมาของกิจการ

ผู้ประกอบการเริ่มจากการทำสวนเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยมีการปลูกพืชสมุนไพรในสวนยางพารา ได้แก่ ดีปลีเชือก ผักเหลียง กะวาน พริก พริกไทยดำ ขิง โดยผลผลิตที่ได้มีการนำไปแปรรูป หรือตากแดดให้แห้ง แล้วนำไปขายให้กับร้านค้า หรือ ร้านสมุนไพรต่างๆ อย่างไรก็ตามราคาที่ขายก็ถูกกำหนดโดยร้านค้า ทำให้ถูกเอาเปรียบ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2562 ทางผู้ประกอบการได้มีการจดขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนนคราสามตำบล โดยมีสมาชิกประมาณ 10 คน รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห้งที่มีอยู่ ทำเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรแห้งพร้อมชง ขึ้น โดยมีการพัฒนาเป็นสูตรเครื่องดื่มผง โดยอาศัยสมุนไพรต่างๆเช่น กระเจี๊ยบ ดอกคำฝอย มะขามป้อม หญ้าหวาน แก๊กฮวย มะตูม ใบเตย และสมุนไพรหลัก จำนวน 5 สูตร ซึ่งประกอบด้วย สูตรดีปลีเชือก สูตรขิง สูตรพริกไทยดำ สูตรกระวาน และสูตรใบเหลียง โดยมีการบรรจุซองกระดาษ ชองละ 2กรัม จำนวน 10 ซองต่อกล่อง โดยมีราคาขาย 120 บาทต่อกล่อง และมีแบบกล่องรวม 5 สูตร ราคา 600 บาท