เกี่ยวกับ บจก.คินเซน2019 (ประเทศไทย)

บริษัท คินเซน 2019 (ประเทศไทย) จำกัด KINSEN 2019 (THAILAND) CO., LTD. จดทะเบียน เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยประกอบกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ได้แก่ การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกด้วยการอบแห้ง การทำเค็มหรือ การรมควัน ปัจจุบันผลิต เส้นหมู เส้นไก่ ที่ให้แคลอรี่ที่ต่ำกว่า

ที่ตั้ง

88 หมู่ 1 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ช่องทาง การติดต่อ

ความเป็นมาของกิจการ

บริษัท คินเซน 2019 (ประเทศไทย) จำกัด KINSEN 2019 (THAILAND) CO., LTD. จดทะเบียน เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยประกอบกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ได้แก่ การผลิตเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกด้วยการอบแห้ง การทำเค็มหรือ การรมควัน ปัจจุบันผลิต เส้นหมู เส้นไก่ ที่ให้แคลอรี่ที่ต่ำกว่า โดยผลิตภัณฑ์พยามเจาะกลุ่มลูกค้าเบี่อเส้นแป้ง โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพ รสชาติอร่อย สามารถนำทำได้หลายเมนู ก๋วยเตี๋ยว/ผัดไท/ราดหน้า เป็นทางเลือกที่น่าสนใจให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงผู้ที่รักสุขภาพสามารถนำเอาสินค้าไปเป็นส่วนประกอบในอาหารได้หลากหลายเมนู มีการคำนวณคุณค่าทางโภชนาการที่ทำให้สามารถเจาะกลุ่มลูกค้าสายรักสุขภาพ นักออกกำลังกาย ผู้ที่ควบคุมอาหาร นับว่าเป็นตัวเลือกใหม่ที่น่าสนใจและสามารถพัฒนารูปแบบการผลิตในสายการผลิตอื่น ๆ เพิ่มเติมได้อีกหลากหลาย