เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์สิงห์บุรี

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์สิงห์บุรี ทำการผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูป เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชนอีกทางนึง และได้คัดสรรวัตถุดิบในชุมชนที่ถูกต้องสอดคล้องกับหลักการของทางศาสนา

ที่ตั้ง

47/1 ม.6 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000

ความเป็นมาของกิจการ

ความเป็นมาของกิจการ เริ่มจากที่เป็นมุสลิมในชุมชนกลุ่มเล็กๆ ซึ่งด้วยข้อบัญญัติของศาสนาทำให้การหาของรับประทาน และผลิตภัณฑ์มีข้อจำกัด จึงมีความคิดริเริ่มรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นในปี พ.ศ. 2557 โดยใช้ชื่อว่า วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์สิงห์บุรี ทำการผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูป เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชนอีกทางนึง และได้คัดสรรวัตถุดิบในชุมชนที่ถูกต้องสอดคล้องกับหลักการของทางศาสนา ตั้งแต่การใช้กระบวนการที่ผลิตที่สะอาด ปลอดภัย ถูกต้องตามหลักการศาสนาทุกขั้นตอนเพื่อบริโภค และจำหน่าย โดยเริ่มแรกจะมีการผลิตข้าวอินทรีย์ และ เชียงปลาออกจำหน่าย พบว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี หลังจากนั้นจะมีผลิตภัณฑ์แปรรูปตามมาอีกหลากหลายรูปแบบ เช่น อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธัญพืชที่ปราศจากไขมันทรานส์หลากหลายชนิด ในปัจจุบันมีกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์วันละ 500 กก. และกำลังการผลิตธัญพืชอบกรอบวันละ 400 กล่อง เป็นต้น