เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลบ้านแหลม

วิสาหกิจชุมชน ก่อตั้งปี 2557 ทำโปรแกรมท่องเที่ยว บ้านพักโฮมเสตย์ มีทั้งหมด 5 หมู่ มีทั้งการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีการทำธูปหอมพรมเศรษฐีประจำวันเกิด มีอาหารพื้นบ้าน น้ำพริกเผา การทำจักรสานและได้เป็นสินค้าโอทอป

ที่ตั้ง

147/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

ความเป็นมาของกิจการ

ชุมชนบ้านแหลมเดิมเป็นเอกชนมีร้านอาหารเรือเอี่ยมจุ้น เป็นเรือบรรทุกสินค้าประมาณ 50 ปีที่แล้ว โดยมีเรือโยงจูงไป จึงนำเรือนี้มาเป็นเรือท่องเที่ยว โดยการทานอาหารในเรื่อล่องไปเรื่อยๆ ในแม่น้ำท่าจีน ระหว่างระหว่างเรือแล่นก็จะพบคนหาปลา คนพวกนี้จะเอาของมาขาย ทำมาประมาณ 2 ปี และมีการรวมกลุ่มชาวบ้านของบ้านแหลมเกิดความสัมพันธ์กัน และมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแนะนำให้มีการร่วมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน ก่อตั้งปี 2557 ทำโปรแกรมท่องเที่ยว บ้านพักโฮมเสตย์ มีทั้งหมด 5 หมู่ มีทั้งการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีการทำธูปหอมพรมเศรษฐีประจำวันเกิด มีอาหารพื้นบ้าน น้ำพริกเผา การทำจักรสานและได้เป็นสินค้าโอทอป และเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย มีบ้านเรือนไทย บ้านอายุกว่า 150 มีพิพิธภัณฑ์ของเก่า เน้นเรื่องของวิถีชีวิตของคนริมน้ำ มีมัคคุเทศก์คอยบรรยายให้ความรู้ ว่าเป็นสถานที่ประพาสต้นของ ร.5 มีสุนทรภู่เคยมาและแต่งกลอน มีกิจกรรมร้องเพลงพื้นบ้าน อาหารสำหรับ อาหารปิ่นโต