เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงครูสุดใจ

กลุ่มพริกแกงครูสุดใจ ได้ดำเนินงานรูปแบบวิสาหกิจชุมชน โดยมีผลิตภัณฑ์เครื่องแกงแบบบรรจุซอง โดยมีเครื่องแกงเผ็ด แกงส้ม แกงเขียวหวาน มัสมั่น ข้าวหมกขมิ้นสด แกงพะแนง เครื่องต้ม สินค้าได้รับมาตราฐาน อย. ฮาลาล GMP โรงงาน 

ที่ตั้ง

9 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130

ความเป็นมาของกิจการ

เดิมผู้ประกอบการทำเครื่องแกงมาตั้งแต่ปี 2549 ดำเนินการมากว่า 10 ปี ผลิตเครื่องแกงส้ม แกงเขียวหวาน แกงมัสมั่น เครื่องแกงเผ็ด จากนั้น ปี 2561 มาจดทะเบียนวิสาหกิจฯ ทำการผลิตเครื่องเหมือนเดิม และมีพัมนาสูตรใหม่เพิ่มขึ้น อาทิ เครื่องข้าวหมกขมิ้นสด เครื่องต้มยำ น้ำพริกเผา จำหน่ายขายปลีก ส่ง และรูปแบบตักขายในตลาดสดตันหยงมัส จากนั้นมีการมีการพัฒนาจากเครื่องแกงตัก เป็นบรรจุซอง 100 กับ 500 กรัม ซึ่งแบบซองบรรจุภัณฑ์จะเน้นขายออนไลน์ มีเครื่องแกงเผ็ด แกงส้ม แกงเขียวหวาน มัสมั่น ข้าวหมกขมิ้นสด แกงพะแนง เครื่องต้ม สินค้าได้รับมาตราฐาน อย. ฮาลาล GMP โรงงาน และมีเครื่องหมายบาร์โค้ด รหัสสากล แสดงในฉลาก