เกี่ยวกับ สอาดฟาร์ม

ผักสลัดออแกนิคลงแปลงและพืชผัก ผลไม้ ปลอดสารอื่นๆ

ที่ตั้ง

55 หมู่ที่ 5 บ้านน้ำบ่อ ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110

ความเป็นมาของกิจการ

กิจการเริ่มต้นจากการที่ คุณสานนท์ สอนเสริม เจ้าของกิจการได้ประกอบอาชีพค้าขายแล้วมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนจึงมองหาที่จะประกอบธุรกิจใหม่ เมื่อได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวที่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา แล้วไปเห็นวิธีการปลูกผักสลัดที่ฟาร์มแห่งหนึ่ง ด้วยความที่เป็นคนชื่นชอบการทานผักสลัดจึงอาศัยครูพักลักจำกรรมวิธีการปลูกผักสลัด หลังจากนั้นจึงกลับมาทดลองผิดทดลองถูกปลูกผักสลัดรูปแบบลงดินด้วยตนเอง เริ่มแรกผลผลิตที่ได้นำมารับประทานในครัวเรือน จากนั้นมีคนในชุมชนมาติดต่อขอซื้อ ในปี พ.ศ. 2562 จึงเริ่มมาปลูกผักสลัดออแกนิคลงแปลงและพืชผัก ผลไม้ ปลอดสารอื่นๆร่วมด้วย และหันมายึดเป็นอาชีพเกษตรกรอย่างจริงจัง โดยเมื่อผลผลิตได้เต็มที่ มีการจัดจำหน่ายภายในชุมชน ภายในจังหวัด และมีการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และได้เข้าร่วมการพัฒนาจากหน่วยงานของ สสว. และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (GAP) ปัจจุบันมีกำลังการผลิตผักสลัดอยู่ที่ประมาณ 300 กก. ต่อเดือน