เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกาแฟรัษฎาและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

กาแฟรัษฎาดำเนินการในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน โดยมีเมล็ดกาแฟคั่วมือที่มีคุณภาพที่คงที่ได้มาซึ่งรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ โรบัสต้าคุณภาพ หนึ่งเดียวแห่งดินแดนใต้ กาแฟรัษฎา

ที่ตั้ง

1 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 92130

ความเป็นมาของกิจการ

ต้นกำเนิดของกาแฟรัษฎามาจากความทรงจำวัยเด็กที่มีต่อความหอมของดอกกาแฟ ส่งต่อมาสู้การปลูกต้นกาแฟโรบัสต้า ที่มีคุณภาพในสภาพอากาศที่เหมาะสม อีกทั้งการดูแลเอาใจใส่ พิถีพิถัน ในทุกขั้นตอนของการผลิต สร้างเป็นวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้ในกับคนในชุมชนในท้องถิ่น และให้ความรู้ ความเข้าใจถึงการปลูกต้นกาแฟ วิธีการดูแลรักษา ไปจนถึงขั้นตอนในการจัดเก็บเมล็ดกาแฟ การดูสีของเมล็ดกาแฟ มาสู่การพัฒนาคั่วเมล็ดกาแฟด้วยมือ ที่มีคุณภาพที่คงที่ ได้มาซึ่งรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ "โรบัสต้าคุณภาพ หนึ่งเดียวแห่งดินแดนใต้" กาแฟรัษฎา