เกี่ยวกับ บจก.โอเรียนทอล โมทีฟส์

โรงงานผลิตกระเป๋ามีหลากหลายรูปแบบ ส่งทั้งภายในและต่างประเทศและรับผลิต (OEM)

ที่ตั้ง

332 หมู่ 1 ถนน ราชวิถี ซอย 9 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

ความเป็นมาของกิจการ

บริษัทเริ่มเปิดดำเนินการธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 มีโรงงานผลิตกระเป๋าเองมีหลากหลายรูปแบบ ส่งทั้งภายในและต่างประเทศและรับผลิต (OEM) มีร้านสาขาตามแหล่งท่องเทียวเช่นภูเก็ต, กทม. ตามห้าง เช่น ห้างเซ็นทรัล, king power เป็นต้น เรายังผลิตวัตถุดิบเองเพื่อนำมาประกอบกระเป๋าเช่นงาน นวัฒกรรมโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ในการผลิตกระเป๋า แบบฝีมือทอผสมผสานกับวัสดุจาก ธรรมชาติ เรามีระบบการผลิตแบบลดมลภาวะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นคุณภาพของสินค้าตั่งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์กับลูกค้าและมีการติดตามบริการหลังการขายให้กับลูกค้า