เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านพิกุลทองสามัคคี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แม่บ้านพิกุลทองสามัคคี ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 ร่วมกันทำเครื่องจักสานจากหวายเริ่มแรกในการทำได้แก่ ตะกร้า ฝาชี ต่อมาทางกลุ่มได้มีการนำเอาสมุนไพรหลากหลายชนิดในท้องถิ่นมาทำเป็น ลูกประคบสมุนไพร เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย และช่วยผ่อนคลายความเครียด

ที่ตั้ง

55/2 หมู่ 3 ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140

ความเป็นมาของกิจการ

จากเดิมประชาชนในหมู่บ้านพิกุลทองสามัคคีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ปศุสัตว์ และประมง แต่ในปี พ.ศ. 2559 ได้เกิดปัญหาภัยแล้งเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ แต่ด้วยการที่ชาวบ้านส่วนใหญ่พอมีพื้นฐานการจักสาน งานหัตถกรรม อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดจากบรรพบุรุษต่อกันมา จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แม่บ้านพิกุลทองสามัคคี ขึ้นในปี พ.ศ. 2560 ร่วมกันทำเครื่องจักสานจากหวายเริ่มแรกในการทำได้แก่ ตะกร้า ฝาชี เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่คนในชุมชน ต่อมาทางกลุ่มได้มีการนำเอาสมุนไพรหลากหลายชนิดในท้องถิ่นมาทำเป็น ลูกประคบสมุนไพร เพื่อใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย และช่วยผ่อนคลายความเครียด เมื่อใช้แล้วได้ผลดีจึงผลิตเพื่อออกวางจำหน่ายร่วมด้วย ปัจจุบันทางกลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 16 คน ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีการผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาหลากหลายชนิด เช่น ตะกร้าหวาย ฝาชี ลูกประคบสมุนไพร สบู่สมุนไพร แชมพูสมุนไพร และน้ำยาล้างจาน ที่ใช้ทรัพยากรจากท้องถิ่นไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันมีกำลังการผลิตสินค้าหลักฝาชีขนาดกลางอยู่ที่ 5-8 ชิ้นต่อวัน(เนื่องจากเป็นงานฝีมือ)