เกี่ยวกับ หจก.เหลียงเส่งเฮงฮวด

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเหลียงเล่งเฮงฮวด ได้นำภูมิปัญญาของตนเองมาถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นราชบุรีโดยผลิตเพื่อขายแบบครัวเรือนกว่า 80 ปี ซึ่งได้คิดค้นผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมมาผนวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผสานกับวัตถุดิบของท้องถิ่น ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วที่ยังคงเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ให้ความสำคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์จึงปลอดภัย ปราศจากสารเคมีก่อมะเร็ง 3-MCPD, 1, 3 DCP และสารเมลานีน

ที่ตั้ง

196 หมู่ที่ 4 ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130

ความเป็นมาของกิจการ

จากพื้นเพของบรรพบุรุษที่สืบเชื้อสายมาจากชาวจีนแต้จิ๋ว ซึ่งชาวแต้จิ๋วนั้นมีชื่อเสียงด้านการปรุงอาหารมาอย่างยาวนาน โดยอาหารแต้จิ๋วถือเป็นอัตลักษณ์ของอาหารจีนท้องถิ่นที่โดนเด่นของมณฑลทางตอนใต้ของจีน ทำให้บรรพบุรุษของห้างหุ้นส่วนจำกัดเหลียงเล่งเฮงฮวด ได้นำภูมิปัญญาของตนเองมาถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นราชบุรีโดยผลิตเพื่อขายแบบครัวเรือนกว่า 80 ปี โดยในปี 2526 ได้เริ่มก่อตั้งเพื่อผลิตแบบอุตสาหกรรม โดยผ่านผู้สืบทอดต่อมาจนถึงรุ่นที่ 3 ในปัจจุบันซึ่งได้คิดค้นผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมมาผนวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผสานกับวัตถุดิบของท้องถิ่น ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วที่ยังคงเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ให้ความสำคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์จึงปลอดภัย ปราศจากสารเคมีก่อมะเร็ง 3-MCPD, 1, 3 DCP และสารเมลานีน การผลิตที่ใช้แป้งข้าวจ้าวในการผลิต ทำให้ได้ซีอิ๊วแบบนอนกลูเตนและได้รับการรับรองมาตรฐานสากลเพื่อการส่งออก Food Safety System : ISO22000, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) และ GMP