เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนคนรักษ์มะพร้าวตะเคียนเตี้ย

วิสาหกิจชุมชนคนรักษ์มะพร้าวตะเคียนเตี้ย เป็นกลุ่มชุมชนซึ่งดำรงชีวิตด้วยการทำสวนมะพร้าว คนรักษ์มะพร้าวตะเคียนเตี้ย จึงพยายามดึงชาวบ้านเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มเพื่ออนุรักษ์มะพร้าวให้อยู่คู่ชุมชนตลอดไป

ที่ตั้ง

39/3 หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

ความเป็นมาของกิจการ

วิสาหกิจชุมชนคนรักษ์มะพร้าวตะเคียนเตี้ย เป็นกลุ่มชุมชนซึ่งดำรงชีวิตด้วยการทำสวนมะพร้าว โดยมีนายสาโรช โรจน์สกุลพานิช ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักษ์มะพร้าวตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กษตรกรในตำบลตะเคียนเตี้ยมีอาชีพดั้งเดิมคือทำสวนมะพร้าวแต่ด้วยด้านราคามะพร้าวที่ผันผวนอีกทั้งราคาที่ดินที่สูงขึ้นเป็นแรงผลักดันให้เกษตรกรจำนวนไม่น้อยขายที่ดินสวนมะพร้าวให้กับนายทุนพื้นที่ปลูกมะพร้าวในตำบลตะเคียนเตี้ยจึงลดลงอย่างต่อเนื่อง และประปัญหาหนอนหัวดำระบาดทำลายต้นมะพร้าวที่เหลืออยู่กว่าครึ่งฉะนั้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คนรักษ์มะพร้าวตะเคียนเตี้ย จึงพยายามดึงชาวบ้านเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มเพื่ออนุรักษ์มะพร้าวให้อยู่คู่ชุมชนตลอดไปโดยส่งเสริมการผลิตมะพร้าวอินทรีย์ที่สามารถนำผลผลิตมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสร้างมูลค่าเพิ่มจากการขายมะพร้าวได้ลูกละ 20 บาท เป็นลิตรละ 600 บาทขึ้นไป หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้มากขึ้นหลายเท่าตัว