เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนแก้วเจ้าจอม

ที่ตั้ง

993 หมู่ที่ 19 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180

ความเป็นมาของกิจการ

เร่ิมทำขนมมาตั้งแต่สมัยคุณแม่ เดิมทีตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านแก้วเจ้าจอม ปัจจุบันเป็นเจนเนอเรชั่นรุ่นลูกที่สืบต่อกันมา เกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชน มีผลิตภัณฑ์ตัวแรกเป็นสัปปะรดกวน จากนั้นก็เพิ่มไลน์การผลิต ได้แก่ ทองม้วนไส้ผักชี ทองม้วนไส้ไก่ ทองม้วนไส้หมู ขนมสัมปะนี ขนมอะลัว ขนมผิง ทำมาแล้วกว่า 20 ปี ได้รับการแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐให้เปลี่ยนมาเป็นวิสาหกิจชุมชน แต่ปัจจุบันอยากจัดตั้งในรูปแบบบริษัท