เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติสบู่โปรตีนไหมบ้านหนองสาหร่าย

จากได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และได้จัดตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าไหมบ้านทุ่งแสม ทำให้คนในหมู่บ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นภายในแหล่งชุมชนหมู่บ้านได้มีการจัดทอผ้าไหม

ที่ตั้ง

520 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170

ความเป็นมาของกิจการ

จากชุมชน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ได้โยกย้ายอพยพถิ่นฐานเข้ามาที่ หมู่ 9 ทุ่งแสม ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรบุรี เมื่อปี พ.ศ.2523 และได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และได้จัดตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าไหมบ้านทุ่งแสม ทำให้คนในหมู่บ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นภายในแหล่งชุมชนหมู่บ้านได้มีการจัดทอผ้าไหม โดยการนำรังไหมไปต้มหลังจากนั้นก็ทำการดึงรังไหมให้เป็นเส้นไหมเพื่อไว้สำหรับทอผ้า ส่วนน้ำที่ต้มจากรังไหมนั้นก็จะนำไปล้างหน้าและสระผม จากการที่ได้เห็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ ทางด้านกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ 520 หมู่ 2 ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี จึงคิดอยากจะนำมาแปรรูป โดยเริ่มจากการนำน้ำที่นั้นส่งไปวิเคราะห์ตรวจสอบค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัตริหรือประโยชน์ว่ามีอย่างไร จึงได้พบว่าในน้ำต้มรังไหมนั้นอุดมไปด้วยโปรตีน และได้คิดนำไปประยุกต์แปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้เข้ากับสบู่เหลวกลีเซอรีนผสมโปรตีนไหมและน้ำผึ้ง ก็จะได้สบู่เหลวที่อุดมไปด้วยโปรตีนและวิตามินที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวอีกทั้งช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับสบู่ให้มีคุณลักษณะที่ใสและสวยงามน่าใช้มากยิ่งขึ้น