เกี่ยวกับ เปลญวนบ้านแม่พระประจักษ์

เปลญวนเป็นหัตถกรรมของชาวบ้านแม่ประจักษ์ที่สืบทอดกันมาซึ่งถัดทอด้วยมือ เรียกว่า "ลายเดียว" หรือ "ลายพริกไทย" ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวญวนบ้านแม่พระจักษ์

ที่ตั้ง

86 หมู่ที่ 4 ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

ความเป็นมาของกิจการ

เปลญวนเป็นหัตถกรรมของชาวบ้านแม่ประจักษ์ที่สืบทอดกันมาซึ่งถัดทอด้วยมือ เรียกว่า "ลายเดียว" หรือ "ลายพริกไทย" ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวญวนบ้านแม่พระจักษ์ โดยแรกเริ่มจะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น ผักตบชวา ต้นปอ ซึ่งหาได้จากท้องถิ่นแต่จะไม่ทนทานเท่าที่ควร และเมื่อก่อนหน้านี้ได้ไว้ใช้เอง หรือแลกเปลี่ยนอาหารและของใช้กันแบบไม่มีราคา ปัจจุบันเริ่มมีเทคโนโลยีเข้ามามีโรงงานที่มากขึ้นทำให้ต้นปอและผักตบชวาเริ่มหมดไป วันหนึ่งคุณยานฉลวยได้เข้ากรุงเทพฯ ระหว่างทางที่นั่งรถไปนั้นก็มองข้างทาง และได้คิดขึ้นในใจว่าเดี๋ยวนี้โรงงานเกิดขึ้นเยอะไปหมดและสายตาได้เหลือบไปเห็นกองด้ายที่โรงงานทอผ้านำออกมาทิ้งข้างทาง ก็เลยคิดคิดมาว่า เราน่าจะนำด้ายทอผ้านี้ถักเปลญวนของเราได้เพราะด้ายจะเหมือนเชือกที่ผูกหลักแจวเรือในสมัยก่อนที่มีความทนทานก็เลยไปเก็บเอามาลองถักดูปรากฎว่าสวยงามกว่าผักตบชวา และใช้ได้นานกว่า และนี่คือต้นกำเนิดจากโรงงานทอผ้าที่นำเศษด้ายที่ไม่ใช้นำมาทำให้เกิดประโยชน์ ปัจจุบันเปลญวนจะถักด้วยเส้นด้ายจากโรงงานทอผ้าและถักด้วยลายเดียวที่มีลวดลายสวยงามและประณีต พอถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเรายังนำเปลญวนมาประยุกต์เข้ากับไม้