เกี่ยวกับ ร้านละเมียด 1

ขนมหน้างากุยหลี มีทั้งหมด 4 ไส้ คือ ไส้ถั่ว(ดั้งเดิม) , ไส้ทุเรียน , ไส้ฟัก , ไส้มะตูม

ที่ตั้ง

79 หมู่ที่ 2 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150

ความเป็นมาของกิจการ

กิจการเริ่มต้นมาจากการที่บรรพบุรุษของคุณเศรษฐกาณฑ์ คลอวุฒิพัฒน์ นายเกียหลี(คุณปู่ทวด) อพยพจากประเทศจีนเข้ามาอยู่ประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 6 ปี พ.ศ. 2462 และเปิดกิจการผลิตและขายขนมชื่อร้าน "เกียหลี" มีการผลิตขนมหน้างาไส้ถั่วซึ่งมีลักษณะคล้ายกับขนมเปี๊ยะออกวางจำหน่าย ต่อมาในปีพ.ศ. 2469 นายกุยหลี(คุณปู่) บุตรชายของนายเกียหลีอพยพตามเข้ามาช่วยเหลือกิจการร้านขนม เมื่อกิจการดำเนินมาเรื่อยๆนายเกียหลีเสียชีวิตจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อร้านขนมเป็น "กุยหลี" ขนมหน้างาได้รับการสืบทอดมายังรุ่นลูกรุ่นหลาน ในปี พ.ศ. 2545คุณเศรษฐกาณฑ์เข้ามารับช่วงต่อกิจการ และมีการพัฒนาไส้อื่นๆเพิ่มเติมขึ้น และในปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ขนมหน้างากุยหลีได้รับตราสัญลักษณ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์จังหวัดชัยนาทถือได้ว่าเป็นของดีประจำจังหวัดชัยนาท และในปี พ.ศ. 2553 ได้รับการคัดสรรเป็นสินค้า OTOP 5 ดาว ปัจจุบันขนมหน้างากุยหลี มีทั้งหมด 4 ไส้ คือ ไส้ถั่ว(ดั้งเดิม) , ไส้ทุเรียน , ไส้ฟัก , ไส้มะตูม และมีกำลังการผลิต 500 กล่องต่อวัน