เกี่ยวกับ พุทธาพร

คุณธนพร บัญญพนต์ เจ้าของกิจการมีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยที่ได้รับการได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ เริ่มแรกได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรนำมาผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์ 3 ชนิดคือ สเปรย์สมุนไพร น้ำมันนวดสมุนไพรและแชมพูสมุนไพร

ที่ตั้ง

113 หมู่ที่ 3 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

ความเป็นมาของกิจการ

กิจการเริ่มต้นจากการที่ คุณธนพร บัญญพนต์ เจ้าของกิจการมีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยที่ได้รับการได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ได้ศึกษาศาสตร์การรักษาแขนงต่างๆ จากครู-อาจารย์ ผู้เฒ่าผู้แก่ และจากหลักสูตรแพทย์ วิถีธรรม (หมอเขียว) เริ่มแรกได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรนำมาผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์ 3 ชนิดคือ สเปรย์สมุนไพร น้ำมันนวดสมุนไพรและแชมพูสมุนไพรไว้ใช้ แต่ได้มีคนในชุมชนมักจะเข้ามาให้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องการปวดหลัง การปวดตาและโรคเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรม เมื่อนำผลิตภัณฑ์ให้ทดลองใช้แล้วพบว่าแก้ไขอาการต่าง ๆ ได้จริง และได้มีการทำมาอย่างต่อเนื่องประมาณ 6 ปี จนได้รับการยอมรับ และเชื่อถือในแนวทางการรักษา ในชุมชนต่างก็สนับสนุนให้เปิดตัวทำเป็นธุรกิจ จึงเข้ารับการอบรมผู้ประกอบการใหม่ NEC ที่จังหวัดลพบุรี และจดทะเบียนการค้าเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 เริ่มผลิตและขายสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น OTOP สสว. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมและพาณิชย์จังหวัด จนกระทั่งได้รับรางวัล SME Provincial Champions 2018 โดยปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 5,000 ขวดต่อวัน (ขนาด 120 ml)