เกี่ยวกับ กลุ่ม เมืองนคร ปัน ปัก เย็บ ถัก ย้อม

จากความคิดว่าจะทำสินค้าจากงานผ้าจึงไปเรียนงานปักที่เชียงรายและงานย้อมผ้าที่กรุงเทพ จนได้จัดตั้งกลุ่มทำผ้าปัก ซึ่งมีจำนวนสมาชิก 8 คน สำหรับงานปัก 5 คน และงานเย็บ 7 คน

ที่ตั้ง

578/3 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

ความเป็นมาของกิจการ

เริ่มจากปี 2560 ได้รวบรวมสมาชิกจัดตั้งกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว เนื่องจากที่บ้านมีที่พักอยู่ใกล้วัดพระธาตุซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่วนเพื่อบบ้านก็มีความสามารถทางด้านศิลปะ เช่น ทำเครื่องถม เครื่องหนัง ต่อมาในปี 2561 จึงมีความคิดว่าจะทำสินค้าจากงานผ้าซึ่งแตกต่างจากเพื่อนบ้าน จึงไปเรียนงานปักที่เชียงรายและงานย้อมผ้าที่กรุงเทพ หลังจากเรียนจบได้มาลองทำกระเป๋าปัก กระเป๋าผ้ามัดย้อม หมวก เสื้อผ้าจากผ้ามัดย้อม และขายที่ถนนคนเดินหน้าวัดพระธาตุ ซึ่งมีคนสนใจอยากจะเรียนทำงานผ้า จึงได้จัดการสอนให้ผู้สนใจ ต่อมาในปี 2563 ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มทำผ้าปัก ซึ่งมีจำนวนสมาชิก 8 คน สำหรับงานปัก 5 คน และงานเย็บ 7 คน สำหรับงานสอย โดยสมาชิกจะรับงานไปทำที่บ้าน สินค้าส่วนใหญ่จำหน่ายอยู่ที่ถนนคนเดิน รายได้ประมาณ 8,000-9,000 บาท นอกจากนี้ยังมีโครงการศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศศป.) และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย สั่งสินค้าไปจำหน่ายเป็นระยะ โดยมีกำลังการผลิตต่อสัปดาห์ดังนี้ หมวก 100-200 ใบ, กระเป๋าปัก 50 ใบ, กระเป๋ามัดย้อม 100-200 ใบ และเสื้อเชิ๊ต 100 ตัว