เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์จากผ้าบางน้ำเชี่ยว

ดวงพร ผ้าไทย โดยการซื้อผ้าทอจากชุมชนต่างจังหวัดและใกล้เคียง นำมาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ สามารถขายได้มีรายได้ที่น่าพอใจ

ที่ตั้ง

48 หมู่ 4 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16120

ความเป็นมาของกิจการ

กิจการเริ่มต้นมาจากการที่สมัยก่อนบ้านของคุณดวงพร เชื้อวงษ์ หัวหน้ากุล่ม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำก็จะท่วมบ้านเป็นเวลายาวนาน เมื่อปี พ.ศ.2538 เป็นปีที่น้ำท่วมมาก ทุกครัวเรือนจะเก็บข้าวของไม่ทันเกิดความเสียหายมาก หลังจากน้ำเริ่มลดลงก็เริ่มทำความสะอาดบ้าน ปรากฏว่าเจอห่อผ้าของคุณแม่โดยบังเอิญ แต่มีโคลนทับถมไว้คุณดวงพรจึงนำห่อผ้าไปซัก หลังจากนั้นจึงสังเกตเห็นว่าผ้าดังกล่าวเมื่อแห้งกลับลื่นนิ่มกว่าปกติ รู้สึกเย็นมือเมื่อสัมผัส จึงลองสวมใส่ก็รู้สึกว่าผ้านิ่มสบายตัวมาก จึงเกิดความคิดที่จะลองเริ่มทำผ้าหมักโคลนเจ้าพระยา ซึ่งคิดค้นวิธีและลองผิดลองถูกมาหลายปี ขณะเดียวกันองค์กรพัฒนาชุมชน ได้พาไปศึกษาดูงานการทำหมักโคลนที่สร้างรายได้จึงนำกลับมาพัฒนาและเริ่มจำหน่าย ใช้ชื่อว่าร้าน ดวงพร ผ้าไทย โดยการซื้อผ้าทอจากชุมชนต่างจังหวัดและใกล้เคียง นำมาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ สามารถขายได้มีรายที่น่าพอใจ และได้จดทะเบียนโอทอปของจังหวัดสิงห์บุรี ในปี พ.ศ.2552 และได้รับรางวัล โอทอป 4 ดาวในปี พ.ศ.2555 ต่อมาในปี พ.ศ.2558 จึงได้จัดตั้งเป็นกลุ่มโดยใช้ชื่อว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าบางน้ำเชี่ยว