เกี่ยวกับ บจก.แม่ทมของอร่อย

มะม่วงเบาแช่อิ่มแม่ทม มีความหวาน กรอบ หอมกลิ่นน้ำผึ้ง ผู้ที่ได้รับประทาน จึงรู้สึกสดชื่นและยังช่วยคลายความเหนื่อยล้าได้เป็นอย่างดี และจากมะม่วงเบาแช่อิ่ม จึงได้มีการต่อยอดนำวัตถุดิบที่ไม่สามารถนำไปทำมะม่วงเบาแช่อิ่มได้ มาผลิตแปรรูปเป็น "มะม่วงเบาแก้ว 3 รส"และเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ขายดีของ "แม่ทม ของอร่อย"

ที่ตั้ง

149 ถนนสฤษดิ์ภูมินารถ ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000

ความเป็นมาของกิจการ

กิจการเริ่มจากการผลิตในครัวเรือน โดยคุณแม่เป็นเจ้าของแนวคิดรวมถึงการทำผลิตภัณฑ์ออกมาโดยมีลูกช่วยขาย จึงเป็นคำพูดที่ว่า "แม่ทำลูกขาย" ครอบครัวแม่ทม มาจาก ต. ตันหยงโป เกาะกลางทะเล จังหวัดสตูล พื้นแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งปลูกมะม่วงเบารสชาติดีมาก ในสมัยอดีตมะม่วงเบาแช่อิ่ม เป็นอาหารขึ้นเหลาตามร้านอาหารจีน ซึ่งนิยมรับประทานก่อนอาหารจานหลักเพื่อเป็นอาหารเรียกน้ำย่อย ปัจจุบันวัฒนธรรมดังกล่าวค่อยๆ เลือนหายไป แม่ทม ซึ่งอยู่ในตระกูลคนไทย เชื้อสายจีน ดั้งเดิมของเกาะตันหยงโป จังหวัดสตูล จึงได้รับมรดกตกทอดการทำมะม่วงเบาแช่อิ่ม ที่เป็นสูตรเฉพาะ มะม่วงเบาแช่อิ่มแม่ทม จึงมีความหวาน กรอบ หอมกลิ่นน้ำผึ้ง ผู้ที่ได้รับประทาน จึงรู้สึกสดชื่นและยังช่วยคลายความเหนื่อยล้าได้เป็นอย่างดี และจากมะม่วงเบาแช่อิ่ม จึงได้มีการต่อยอดนำวัตถุดิบที่ไม่สามารถนำไปทำมะม่วงเบาแช่อิ่มได้ มาผลิตแปรรูปเป็น "มะม่วงเบาแก้ว 3 รส"และเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ขายดีของ "แม่ทม ของอร่อย" ในปัจจุบัน