เกี่ยวกับ บจก.เพชรบุรี ไทยดีเสิร์ท

เจ้าของกิจการซึ่งเป็นคนเพชรบุรีจึงต้องการทำธุรกิจเพื่อพัฒนาขนมหวานของจังหวัดเพชรบุรีให้ได้มาตรฐานสากล จึงได้นำความรู้ที่ตนเองได้เรียนมา มาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต โดยการพัฒนาเครื่องจักรในการผลิตขนมหวาน ซึ่งทำให้มีกำลังการผลิตมากขึ้น และมีมาตรฐาน นอกจากนี้กิจการยังได้มีการพัฒนาขนมหวานโดยเฉพาะหม้อแกงและฝอยทอง ให้มีรูปแบบใหม่ๆ

ที่ตั้ง

9 หมู่ที่ 5 ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

ความเป็นมาของกิจการ

หนึ่งในอาหารที่มีชือเสียงของจังหวัดเพชรบุรี คือ ขนมหวานต่างๆ เจ้าของกิจการซึ่งเป็นคนเพชรบุรีจึงต้องการทำธุรกิจเพื่อพัฒนาขนมหวานของจังหวัดเพชรบุรีให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งเจ้าของกิจการได้สำเร็จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมมา จึงได้นำความรู้ที่ตนเองได้เรียนมา มาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต โดยการพัฒนาเครื่องจักรในการผลิตขนมหวาน ซึ่งทำให้มีกำลังการผลิตมากขึ้น และมีมาตรฐาน นอกจากนี้กิจการยังได้มีการพัฒนาขนมหวานโดยเฉพาะหม้อแกงและฝอยทอง ให้มีรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งมีความแตกต่างและสามารถดึงดูดผู้บริโภคให้ซื้อไปรับประทานได้ ซึ่งการผลิตขนมหวานของกิจการจะเน้นการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลัก และพัฒนารสชาติที่อร่อยตามเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีและในรูปแบบใหม่ที่สามารถดึงดูดผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ ได้ โดยการผลิตขนมนี้จะเป็นการผลิตเพื่อขายส่งเป็นหลัก ซึ่งลูกค้าหลักของกิจการจะเป็นผู้ขายขนมหวานที่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีแต่นำขนมของเพชรบุรีไปขาย