เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนสตรีจ้าวภูผ้า

ต้นคลุ้มเป็นพืชชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่บนพื้นที่แฉะ ใกล้แหล่งน้ำโดยเฉพาะลำห้วยลำคลอง ผู้ประกอบการจึงมีความคิดที่อยากรวบรวมภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าให้ชุมชนเกิดรายได้ จึงนำมาจักสานต่างๆ โดยทำให้เล็กลง แล้วนำมาทำเป็นเครื่องประดับสตรี ของใช้ กระเป๋าถือ ของตกแต่งบ้าน และของที่ระลึก ในชื่อแบรนด์ "จันท์ชอง"

ที่ตั้ง

4/24 หมู่ที่ 4 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210

ความเป็นมาของกิจการ

ชาวชองเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อสายมอญ - เขมร ปัจจุบันอาศัยอยู่ชายแดนติดต่อกับกัมพูชา ที่จังหวัดจันทบุรี มีแหล่งที่อยู่อาศัยในบริเวณที่เป็นที่ลุ่มใกล้แม่น้ำ บรรพบุรุษชาวชองนิยมทำเครื่องมือเครื่องใช้ด้วยคลุ้ม เช่น กระจาด กระชอน กระบุง ตะกร้า และเสื่อ ต้นคลุ้มเป็นพืชชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่บนพื้นที่แฉะ ใกล้แหล่งน้ำโดยเฉพาะลำห้วยลำคลอง ผู้ประกอบการจึงมีความคิดที่อยากรวบรวมภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าให้ชุมชนเกิดรายได้ จึงนำมาจักสานต่างๆ โดยทำให้เล็กลง แล้วนำมาทำเป็นเครื่องประดับสตรี ของใช้ กระเป๋าถือ ของตกแต่งบ้าน และของที่ระลึก ในชื่อแบรนด์ "จันท์ชอง" เครื่องประดับจักสานแบรนด์จันท์ชอง เป็นงานแฮนเมนด์ที่ใช้ฝีมือ ความตั้งใจของผู้ทำ รวมถึงมีการนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ ทำให้มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร และมีความทนทานอย่างมาก เป็นการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่า และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไปจากประเทศไทย นอกจากนี้ทางแบรนด์ได้ทำเครื่องประดับหลากหลายรูปแบบมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกเพศทุกวัย