เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนธูปหอมอินทร์มงคล

ธูปหอมอินทรมงคล มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น ธูปหอมไหว้พระทั่วไป ธูปไหว้พระประจำวัน ธูปไหว้(บูชา)ราหู และอื่นๆ

ที่ตั้ง

12 หมู่ที่ 8 ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17120

ความเป็นมาของกิจการ

กิจการเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2530 จากการทำไม้ก้านธูปสืบเนื่องเรื่อยมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 คุณราเชนท์ อินทรมงคล ได้เข้ามาสานต่อกิจการของครอบครัว จึงเริ่มทำการผลิตธูปสำหรับไหว้พระแบบไม่มีกลิ่นขายส่งให้แก่โรงงาน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2545 จึงทำการผลิตธูปหอมออกวางจำหน่ายทั้งในรูปแบบขายปลีกและขายส่งภายใต้แบรนด์สินค้า "ธูปหอมอินทร์มงคล" ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2550 ได้จดทะเบียนเป็น วิสาหกิจชุมชนธูปหอมอินทร์มงคล ในปี พ.ศ. 2551 ได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเดิมธูปหอมไหว้พระ ให้เป็นลักษณะของธูปหอมก้านใหญ่และมีสีขาวนวล พร้อมกับได้เข้าร่วมการคัดสรร OTOP ได้รับรางวัล 4 ดาว และในปี พ.ศ. 2556 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นธูปหอมแบบสปาพร้อมกับได้เข้าร่วมการคัดสรร OTOP ได้รับรางวัล 4 ดาว ในปี พ.ศ. 2561 เริ่มส่งออกสินค้าธูปหอมออกไปจำหน่ายยังประเทศจีน และได้รับรางวัล OTOP 5 ดาว ของจังหวัดชัยนาท ในปี พ.ศ. 2562 ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 2,000,000 ชิ้นต่อเดือน