เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนเต้าหู้ดำสมุนไพรโพธาราม

วิสาหกิจชุมชน เต้าหู้ดำสมุนไพรโพธารามจึงเริ่มจากการรวมกลุ่มกันของสมาชิกแล้วทำเต้าหู้สมุนไพรดำสูตรดั้งเดิมทีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอ.โพธาราม

ที่ตั้ง

124/3 ถนนโพธาราม-บ้านเลือก ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120

ความเป็นมาของกิจการ

เนื่องจากอ.โพธารามจังหวัดราชบุรีนั้น มีชื่อเสียงด้านเต้าหู้ดำมาอย่างช้านาน เนื่องจากเต้าหู้ดำซึ่งมีกลิ่นและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอ.โพธาราม วิสาหกิจชุมชน เต้าหู้ดำสมุนไพรโพธารามจึงเริ่มจากการรวมกลุ่มกันของสมาชิกแล้วทำเต้าหู้สมุนไพรดำสูตรดั้งเดิมทีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอ.โพธาราม แต่เนื่องจากกิจการนั้นเพิ่งเริ่มก่อตั้งได้ไม่นาน ยังไม่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตเต้าหู้ดำเจ้าเก่าแก่ได้ จึงคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างเพิ่ม โดยคุณห้างทองผู้ก่อตั้งวิสาหกิจนี้ ชื่นชอบกิมจิเป็นทุนเดิมและ พบว่า วัฒนธรรมการทานกิมจินั้นอยู่ในหลายชาติทำให้การผลิตกิมจิมีรสชาติที่แตกต่างกัน จึงคิดค้นการผลิตกิมจิสูตรเฉพาะที่ถูกปากคนไทยและเพิ่มความแตกต่างด้วยภาชนะทีบรรจุที่ทำจากโอ่งมังกรราชบุรี ทำให้ได้กิมจิที่มีรสชาติอร่อย บรรจุภัณฑ์สวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดราชบุรีเหมาะกับการเป็นของฝากของนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาเที่ยวยังจังหวัดราชบุรีซึ่งสามารถซื้อเต้าหู้ดำโพธารามทานคู่กันกับกิมจิได้อย่างลงตัว