เกี่ยวกับ คุณนายฟาร์มจิ้งหรีด ค่ายบางระจัน

จากการที่ คุณนันทนา ร่วมกันทดลองเลี้ยงจิ้งหรีดกับทางคุณพ่อ จึงได้เปิดทำฟาร์มจิ้งหรีดอย่างจริงจัง ประกอบกับคุณนันทนามีเพื่อนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศให้ความรู้ว่าจิ้งหรีดกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศเนื่องจากเป็นโปรตีนทดแทนชั้นดี จากนั้นจึงมีการผลิตในรูปแบบอื่นๆเพิ่ม ทั้งในรูปแบบของจิ้งหรีดแช่แข็ง ผงจิ้งหรีด ขนมเค้กจิ้งหรีด ฯลฯ

ที่ตั้ง

83 หมู่ที่ 10 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150

ความเป็นมาของกิจการ

จากการที่ คุณนันทนา ขำจันทร์ ประกอบอาชีพทำงานอยู่ในหน่วยงานราชการในกรุงเทพ และในปี พ.ศ. 2559 มีความจำเป็นที่จะต้องย้ายกลับมาอยู่บ้านที่ จ.สิงห์บุรี จึงได้ทำการประกอบอาชีพเพาะเห็ดฟางเพื่อจำหน่าย เมื่อทดลองทำกิจการได้ประมาณ 9 เดือนไม่ประสบความสำเร็จรายได้ไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงชีพได้ จึงหันกลับเข้ามากรุงเทพอีกครั้งเพื่อทำการค้าขาย ในขณะที่ทำการค้าขายอยู่ในกรุงเทพได้ประมาณ 1 เดือน ทางคุณพ่อมีความคิดที่อยากทำฟาร์มจิ้งหรีด คุณนันทนาจึงศึกษาหาความรู้และเดินทางกลับบ้านทุกอาทิตย์เพื่อร่วมกันทดลองเลี้ยงจิ้งหรีดกับทางคุณพ่อ และพบว่าสามารถจำหน่ายได้ราคาสูงและกำไรดี ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 จึงได้เปิดทำฟาร์มจิ้งหรีดอย่างจริงจัง ประกอบกับคุณนันทนามีเพื่อนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศให้ความรู้ว่าจิ้งหรีดกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศเนื่องจากเป็นโปรตีนทดแทนชั้นดี จากนั้นจึงมีการผลิตในรูปแบบอื่นๆเพิ่ม ทั้งในรูปแบบของจิ้งหรีดแช่แข็ง ผงจิ้งหรีด ขนมเค้กจิ้งหรีด ฯลฯ โดยปัจจุบันมีกำลังการผลิตจิ้งหรีดแช่แข็งอยู่ที่ 1 ตันต่อเดือน