เกี่ยวกับ บจก.จิงกะเบลไบโอเทค

บริษัท จิงกะเบล ไบโอเทค จำกัด เป็นธุรกิจที่ประกอบกิจการผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชน้ำมันและธัญพืช และผลิตภัณฑ์แปรรูป เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2557

ที่ตั้ง

76/5 ถนนเศรษฐสัมพันธ์ ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140

ความเป็นมาของกิจการ

บริษัท จิงกะเบล ไบโอเทค จำกัด เป็นธุรกิจที่ประกอบกิจการผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชน้ำมันและธัญพืช และผลิตภัณฑ์แปรรูป เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2557 โดมีผลิตภัณฑ์คือ ครีมแอนตี้เอจจิ้ง ซานิทิก SANITIQUE) น้ำมันชิโสะ เครื่องดื่มชนิดผงสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและโรคอ้วน และเครื่องดื่มฟังก์ชั่นนอล มายด์บลิส สำหรับผู้ป่วยโรคไต บริษัท จิงกะเบล ไบโอเทค จำกัด ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นคือ ไรซ์เค้กและสกินแคร์ ซึ่งใช้ข้าวไรซ์เบอรี่ เป็นวัตถุดิบหลักในการพัฒนา ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทได้เริ่มจัดจำหน่ายผ่านทางของแพลตฟอร์ม Lazada และ JD Central เมื่อเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา