เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนสืบสานตำนานงอบ

มีฝีมือการทำที่ประณีต ละเอียด มีความสวยงามและใช้งานทนทาน จนเป็นที่เรียกกันว่า “งอบน้ำเชี่ยว”

ที่ตั้ง

16/4 ม.2 ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 23120

ความเป็นมาของกิจการ

วิถีชีวิตชาวบ้านน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ตั้งแต่อดีต ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำไร่ ทำสวน จับปลา ส่วนมากต้องทำงานอยู่ท่ามกลางแดดหรือฝน จึงมักจะต้องใช้สิ่งของมากันแดด และมีสิ่งหนึ่งที่เป็นที่นิยมในหมู่ชาวบ้าน คือ การทำงอบน้ำเชี่ยว พื้นที่บ้านน้ำเชี่ยวเป็นป่าชายเลน มีต้นจากจำนวนมาก ทำให้มีการนำใบจากมาเย็บเป็นงอบที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีฝีมือการทำที่ประณีต ละเอียด มีความสวยงามและใช้งานทนทาน จนเป็นที่เรียกกันว่า “งอบน้ำเชี่ยว” จนต่อมากลายเป็นของดีจังหวัดตราด ที่หากมาจังหวัดตราดจะต้องไม่พลาดจะซื้อไปใช้งาน หรือซื้อไปประดับตกแต่งก็สวยงาม ที่สำคัญคุณภาพดีและราาคาไม่แพง ซึ่งนางสาวนฤมล กิจนุเคราะห์ ซึ่งมีวิถีชีวิตเป็นคนจังหวัดตราดโดยกำเนิน จึงอยากจะอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านไว้ไม่ให้สูญหาย จึงได้คิดและต่อยอดการทำงอบใบจาก จากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนและฝึกฝนจนเกิดความชำนาญและสามารถผลิตสินค้าออกจำหน่ายได้ จึงทำเป็นอาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวมาจนถึงทุกวันนี้