เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก

“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก” หมู่ที่ 5 อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มสมาชิกในชุมชน ทำการแปรรูปผลผลิตทางการประมง เพิ่มมูลค่าได้มากกว่า 20 ผลิตภัณฑ์

ที่ตั้ง

39 หมู่ 5 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110

ความเป็นมาของกิจการ

“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก” หมู่ที่ 5 อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มสมาชิกในชุมชน ทำการแปรรูปผลผลิตทางการประมง เพิ่มมูลค่าได้มากกว่า 20 ผลิตภัณฑ์ หลายผลิตภัณฑ์ดีเด่นได้รับคัดสรรโอท็อป ระดับ 4 ดาว และได้รับการรับรองเป็นสินค้าปลอดภัย การบริหารของกลุ่มและสร้างผลิตภัณฑ์ที่มาตรฐานได้รับรางวัลจำนวนมากทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และได้รับรางวัลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่น อันดับ 3 ระดับประเทศ ประจำปี 2563 จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็น 1 ใน 5 จังหวัด ได้รับคัดเลือกประเมินเป็นสถาบันเกษตรกรดีเด่นกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำระดับประเทศของกรมประมง ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึกมีศักยภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มได้เป็นอย่างดี