เกี่ยวกับ เติ้ลบูติก

ใช้ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่เป็นผ้าทอผ้าขาวม้า ทำงานตาม order ตลาดส่วนใหญ่เป็นคนไทย ซื้อเป็นของใช้ของฝาก ทุกวันนี้ทำส่งตลาดสามชุก ใช้แรงงานแม่บ้านในอำเภอสามชุก

ที่ตั้ง

358/6 หมู่ที่ 2 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130

ความเป็นมาของกิจการ

เดิมทีขายของอยู่ในตลาดสามชุก เมื่อประมาณ 10 ปีก่อนตลาดมีชื่อเสียง เมื่อลูกค้าสนใจก็เริ่มมาติดต่อมากขึ้น เป็นงานสกรีน มีการลอกเลียนแบบเยอะ เลยใช้ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่เป็นผ้าทอผ้าขาวม้า เป็นช่วงที่เว้นว่างจากเกษตรกร ประกอบกับรัฐบาลส่งเสริมผ้าไทย มีเจ้าหน้าทีมาเห็นเลยแนะนำให้ไปขึ้น OTOP มีหน้าร้าน และออกบูธ 2 ปีที่ผ่านมามีขายส่ง ขายปลีก แต่พอโควิดเข้ามากลุ่มต้องปรับตัว จากตลาดออฟไลน์ มาเป็นออนไลน์ และทำงานตาม order ตลาดส่วนใหญ่เป็นคนไทย ซื้อเป็นของใช้ของฝาก ทุกวันนี้ทำส่งตลาดสามชุก ใช้แรงงานแม่บ้านในอำเภอสามชุก และเชิญกลุ่มมาพูดคุยหลังรับออร์เดอร์ รายได้เป็นชิ้นงาน ให้กลุ่มแม่บ้านจัดสรรเวลาทำงานเอง เพื่อลดปัญหา ใช้วิธีพบการครึ่งทาง แบ่งการทำงานเป็นความชำนาญเฉพาะ เพื่อให้งานสามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยทำเป็นระบบหัวหน้ากลุ่มทำหน้าที่ QC และการตลาด