เกี่ยวกับ วิสาหกิจชุมชนเพชรน้ำหนึ่งหมู่ 3 โป่งเกตุ

คุณ ณภัค ปทิตชัยเกษม โดยเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง คือ ถังขยะ กระเป๋าแฟชั่น ตระกร้า ผาชี ครอบอาหาร รวมถึงสินค้าที่อยู่ในกระแสปัจจุบัน

ที่ตั้ง

53/1 หมู่ที่ 3 ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18220

ความเป็นมาของกิจการ

วิสาหกิจชุมชนเพชรน้ำหนึ่งได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 โดยคุณ ณภัค ปทิตชัยเกษม โดยเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง คือ ถังขยะ กระเป๋าแฟชั่น ตระกร้า ผาชี ครอบอาหาร รวมถึงสินค้าที่อยู่ในกระแสปัจจุบัน คือ กระเป๋าบรรจุแก้วน้ำดื่ม ซึ่งเป็นการถักและจักรสานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประดิษฐ์ โดยใส่อัตลักษณ์ของความเป็นชุมชนท้องถิ่น กอรปกับความรักในงานศิลปะด้านการออกแบบและดีไซน์ สู่งานหัตถกรรมเชือกมัดฟาง ภายใต้แบรนด์ KARAT ซึ่งเป็นงานฝีมือปราณีตบรรจง สามารถส่งออก เพราะผ่านมาตรฐานสินค้าชุมชน (มผช.) เป็นที่เรียบร้อย