เกี่ยวกับ บานชื่น โบทานี่

จากการที่ คุณธิดารัตน์ สุ่นปาน จบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เคมี และนำเอาความรู้เกี่ยวกับการสกัดสมุนไพรมาประยุกต์ใช้กับสมุนไพรในท้องถิ่น และก่อตั้งกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางสมุนไพรแบรนด์ บานชื่น โบทานี่ ขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2555 โดยมีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ห้องLab พร้อมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และควบคุมกระบวนการผลิตด้วยตนเอง

ที่ตั้ง

99/209 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

ความเป็นมาของกิจการ

จากการที่ คุณธิดารัตน์ สุ่นปาน จบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เคมี และได้ประกอบอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์ในวงการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์มากว่า 30 ปี จึงมีความคิดริเริ่มที่จะประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบกับเล็งเห็นคุณประโยชน์ของสมุนไพรในท้องถิ่น จึงลาออกจากงานประจำและนำเอาความรู้เกี่ยวกับการสกัดสมุนไพรมาประยุกต์ใช้กับสมุนไพรในท้องถิ่น และก่อตั้งกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางสมุนไพรแบรนด์ บานชื่น โบทานี่ ขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2555 โดยมีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ห้องLab พร้อมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และควบคุมกระบวนการผลิตด้วยตนเอง ต่อมาจึงสมัครเข้า OTOP จังหวัดลพบุรี และเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ได้รับการรับรองมาตรฐาน มผช. จนได้รับการรับรองเป็นโอทอป 5 ดาวของจังหวัดลพบุรี ในปี พ.ศ. 2562 ปัจจุบันมีการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิว สบู่ โลชั่น ครีม เซรั่ม เจล ภายใต้แบรนด์ "บานชื่น โบทานี่" และ รับผลิตในรูปแบบ OEM ซึ่งกำลังการผลิตในปัจจุบันสามารถทำการผลิต ผลิตภัณฑ์ขนาด 100 ml. ได้จำนวน 1,000 ชิ้นต่อเดือน